Tags

, ,


https://i2.wp.com/images.yume.vn/blog/200906/09/13781661244509176.jpg

nhiều khi tôi sống mà không sống
như tôi, có lẽ đã qua đời
nghe buốt trần gian mùa gió lộng
tình em chừng quá đủ đơn sai

nhiều khi tôi thấy tôi về lại
cõi ngày đã tiễn tôi ra đi
lá đã rơi, suối sông đã chảy
con mắt ai còn những ngó theo ?

tôi gọi tôi, không cùng trơ trọi
một linh hồn lạnh biết bao nhiêu…

4-2012

hoàng lộc

Advertisements