Tags

, ,


https://i2.wp.com/k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/15/3a4ae7153a86b47a076306efcefb8430e96.jpg
           * để nhắn bùi thương uyên

từ khi em ở tôi về
đường lên phi cảng còn thê thiết chiều

em thầm nhắc lại cùng tôi
ngó nhau một cái đã đời, rồi xa !

quen nhau thuở ở Biên Hòa
nợ nhau cả một sơn hà nhớ không ?
kéo theo biết mấy con đường
phù du thì đã cứ còn phù du

ở đây không thiếu sương mù
để tôi chịu những mùa thu hết hồn
em hoài đối diện niềm thương
cất riêng không kịp nỗi buồn quá tay

4-2012

hoàng lộc