Tags

,

https://i1.wp.com/images.yume.vn/buzz/20111020/t%C3%B3c.jpeg

tụng hoài thì cũng vậy
tình không chịu siêu sinh
xin nản lòng cúi lạy
chút tro tàn trang kinh

3-4-2012

hoàng lộc