Tags

, ,

nhiều khi ta đã không là ta ?
soi gương gặp đứa khác – mơ hồ
một đời cùng mà như lạ mặt
hỏi nhau những điều đã hỏi chưa ?

ta với thằng trong gương ngượng ngập
tưởng một mà rồi hóa thành hai
nó, cái bóng – ta cũng cái bóng
nó hay ta sống với đời này ?

nhiều khi em cũng không biết được
yêu em, quả thực là đứa nào
bóng ta tiền kiếp qua hậu kiếp
nên chữ tình khó tránh lao đao ?

ta tìm ta giữa sắc và không
để yêu em một chút sau cùng
người chết đi cần giấy đắp mặt
ta xé trăn năm, đậy tấm lòng.

1-4-2-12

hoàng lộc

Advertisements