Tags

, ,

yêu em từ đó tới giờ
mà sao con mắt mù mờ ngó nhau ?
lỡ rồi bữa trước hôm sau
dòng sông chảy dưới chân cầu Cẩm Nam
và con chim sẻ chết buồn
nằm trên mái ngói âm dương một chiều

khi về mưa vẫn mưa theo
biết ra còn nữa rất nhiều nổi trôi
hiên em mở một hiên đời
để tôi được thấy lòng tôi sững sờ

yêu em từ những hôm xưa
tình sao tới tận bây giờ vẫn không ?

3-2012

hoàng lộc

Advertisements