Tags

, ,altalt

ông vẽ nhiều gái đẹp
mà chẳng có con nào ?
ta làm thơ cho gái
mong gái ghé bìa thơ

đời thơ in mấy tập ?
ông vẽ hai tập rồi
một con đứng góc phố *
và một con đen thui ! **

năm nay ta có tuổi
ông càng tuổi nhiều hơn
làm thơ và vẽ gái
có khi chỉ đỡ buồn !

ơn ông cho thiếu nữ
mà thơ còn dễ thương.

2012

hoàng lộc
_____________________________________

* hình bìa tập Qua Mây Trời Sương Mưa 1999
** tranh bìa tập Cho Dẫu Phù Vân 2012