Tags

,


alt
cái này thiệt to hơn dinh thự
mà nhân dân ngài gọi là nhà
ta đi mất mấy chục ngàn dặm
vì nghe đồn ngài rất hào hoa

nòi tình phương đông là thế thế
dễ chừng cũng chẳng khác ta đây
muốn gặp mặt ngài để coi thử
ra thế nào nòi tình phương tây

khi đương quyền ngài yêu chết bỏ
thời về hưu bụng dạ làm sao ?
muốn hỏi ngài nhưng rồi chợt hiểu
ngài mà yêu, không yêu tầm phào

cho dẫu ngài còn ham du thuyết
để tri âm ngơ ngác hiên nhà
ta vẫn không tin ngài keo kiệt
ẵm một mình một monica…

17-3-2012

hoàng lộc

Advertisements