Tags

,


https://i0.wp.com/vuthanhhoa.net/images/2011/12/sot-lai.jpg

có thể em cười ta hẹp lượng

hơi sức tàn, còn chửi chồng em
như em từng chê ta nhiều chuyện
khi chuyện chi rồi cũng vô thường

có những đau đời không thể dịu
huống chi nhiều quá những đau tình
(ông Gia Long bề thế là thế
còn đào mồ tán cốt Quang Trung !)

nên ta đây hơi bị mất dạy
nhè chồng em xỉa xói một đời
em cứ coi ta đang chửi bậy
chửi đỡ buồn – làm gì được nhau ?

3-2012

hoàng lộc