Tags

, ,

alt


em chưa có ý quay về
mà em lại phải ra đi nữa rồi
hoa buồn trăng khuyết
xưa xôi
cả hai không biết nỗi đời phù du

đêm rơi không hết sương mù
là đêm đựng cả mối sầu
cố nhiên
em về ngồi với canh đêm
cùng tôi
hay cứ cùng em
lạ thường?

vẫn đo mà vẫn không lường
vì tôi yêu đã vô cùng chẳng may

2012

hoàng lộc

Advertisements