Tags

, ,

dẫu chắc không còn em-bữa-trước
ta cũng về bữa trước tìm em
gió hư hao thổi tàn sa mạc
bước lạc đà thêm những dặm buồn

để một đời xin đôi mắt nhắm
tưởng càn bữa trước là hôm sau
phiêu du cả trái tim phiền muộn
mà cứ trầm luân mãi với nhau

30-1-12

hoàng lộc

Advertisements