Tags

, ,


https://i0.wp.com/seablogs.zenfs.com/u/rs6i_tyTHijf9_roAHeZOQ--/photo/ap_20110528052709517.jpg

rồi tôi cũng gặp tôi về
đầu sông là suối xưa lìa núi non
cho tôi khỏi thấy em buồn
mắt môi sai lỡ mà còn được nhau

trắng như lụa áo không màu
biết đời kia giữ mối sầu tự nhiên
tôi về gặp tôi trong em
đón tôi về cõi tôi riêng một người

dẫu sông khô suối cạn rồi
còn may tìm được ý lời biển xanh

12-11

hoàng lộc