Tags

, ,

https://i1.wp.com/www.quanvan.net/imgupload/im12476152141.jpg

có khi em rất vô cùng
tôi yêu hết cỡ mà không hết người
bởi vì em cứ xa xôi
còn tôi thì cứ theo đời rủi ro

có khi quá đỗi mơ hồ
nhánh sông chảy đã cuối bờ thời gian
cây đa bến cũ khô cành
nổi trôi ai chịu cho đành, phải không ?

2011

hoàng lộc

Advertisements