Tags

,

http://ngoclinh.files.wordpress.com/2009/04/sing.jpg?w=300&h=225

đã tôi vô định thân này
đúng y hạt bụi còn bay dật dờ
câu kinh địa tạng ngàn xưa
ngàn sau
rồi vẫn đọc hoài không xong

cái chi cấn cái trong lòng
đã em đã có
đã không
một đời
tôi mà lại khó gặp tôi
gọi nhau
tiếng mõ rã rời
sớm mai

11-2011

hoàng lộc