Tags

, ,

https://i0.wp.com/media.tinmoi.vn/thumb/2011/10/15/3_10_1318611959_76_1318587837-tinh-cu-1_thumb_248x156.jpg

là nơi có một cây hoa gạo
mà trúng mùa không đỏ nữa rồi
trên bờ sông gió sao không gió
chỉ buốt lòng xưa (như của tôi)

cũng có căn nhà như có mẹ
cả đường dây phơi áo đầu sân
trưa dốc cát vùi đâu tuổi nhỏ
cái bóng và tôi đã cát lầm

nhất định không còn em nơi ấy
dẫu mùa mưa sắp sửa rơi về
qua một nơi giống nơi rất cũ
nơi có lần em bỏ mà đi !

11-2011

hoàng lộc