Tags

, ,

http://phamngoc.files.wordpress.com/2009/05/do-duy-tuan-2.jpg

rồi em buồn mấy cũng vừa
cũng cho đáng kiếp một người chẳng nên
tôi cần chi với buồn em
cơn mưa đang phải giọt trên mái đời

bên này là của riêng tôi
có khi cũng được nỗi rời rã đau
thì thôi ướt áo ướt đầu
chắc chi mưa thuở tình chưa nổi chìm ?

biết mình đã giận về em
uổng cho không thể còn buồn với nhau

10-11

hoàng lộc

Advertisements