Tags

,

dẫu mấy lần cúng tổ

mà tổ cũng trác mình
ôi cái thư gửi vợ
nhè đem gửi cho tình !
(mù mờ em trong anh
thư của tình gửi vợ !)

ví là cái thư tay
may ra còn cứu kịp
thời của thời điện thư
bấm đi là thấy chết !

hèn chi không là tổ
tổ lừa là xong đời
bó tay ngồi một chỗ
vợ ơi và tình ơi !

22-10-2011

hoàng lộc

Advertisements