Tags

, ,

em mệnh phụ bất ngờ ra con gái
lá ngày thu bỗng có chiếc về xuân
câu cổ điển cũng ghé trời hiên đại
thơ được cùng trang giấy mới thành thân

tóc Hà Nội cũng chảy về sông Huế
và không dưng đã nắng gió Sài Gòn
em thơ dại của trời Âu sang Á
tư tưởng vừa bát ngát một vòng cung

tôi rồi cũng bất ngờ tôi trai trẻ
mối tình đang trai trẻ ở trong lòng…

13-10-11

hoàng lộc

Advertisements