Tags

, ,

một người ngồi như thế
cho em gọi bằng chồng
một người nằm như thế
có đó mà như không ?

nó ăn cơm vừa xong
chờ em pha miếng nước
nó thay lắm áo quần
vẫn chờ em bỏ giặt…

hiếm lần đi xuống phố
tay em được cầm tay
hiếm lần nó che gió
cho tóc em đừng bay…

ôi một thằng như thế
mà em tìm hụt hơi
chỉ một thằng như thế
thiếu cha chi trên đời ?

17-10-2011

hoàng lộc