Tags

, , ,

https://i2.wp.com/phapluattp.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/06/11/11nhatranh.jpg

vua Đường tặng kim bài cho Lý Bạch
để tửu quán nào ông cũng ngồi say ?
gió cứ thổi và thi hào lãng bạt
trường giang xanh bất chợt bữa trăng đầy

ta một đời làm thơ mà không thể nhà thơ
sao phiêu lãng còn hơn ông Lý ?
trăng đã chết bên trời kia, có lẽ
để ta hoài cô độc cùng sông

có phải ngôi nhà nơi ấy, quê hương
rủ gọi ta về cuối đời cát bụi ?
thi hào có kim bài, dong chơi với rượu
ta có ngôi nhà để được về em ?

nhà vua thương thơ thuở ấy, nên chăng ?
còn em bây giờ thương anh, có phải ?

15-10-2011

hoàng lộc

Advertisements