Tags

, ,

anh cô độc quá người ơi
cây khô
đứng giữa đất trời
của ai

ở đây không thấy nét mày
bờ vai
với mái tóc dài dạ hương

ở đây không có Sài Gòn
cũng không thể có Hội An nữa rồi

anh cô độc quá người ơi
trắng đêm nằm
gối tay
rời rã đêm…

10-10-2011

hoàng lộc