Tags

,

https://i0.wp.com/media.tinmoi.vn/thumb/2011/08/14/2_26_1313257469_55_VT113811_e5d43_thumb_248x156.jpg

kinh là thơ trong chùa
thi là thơ ngoài đời

kinh ra đời cứu độ
thơ vào chùa thương ai ?

anh đọc kinh không hiểu
Phật nghe thơ, thở dài !

10-2011

hoàng lộc

Advertisements