Tags

, ,

 

rồi em lại phải ra về
trắng sương ngõ chợ vừa se áo hồng
đã từng em trắng lòng không
mà tôi cứ phải trắng cùng bấy nay ?

em đi lỡ sớm đôi ngày
mấy khi có chuyến đi dài vậy đâu
đời như buồn lại bắt đầu
và tôi cũng bắt đầu đau chuyện mình

đưa em qua những trường đình
cầm trên tay một chữ tình, nặng tay.

10-11

hoàng lộc

Advertisements