Tags

, , ,

https://i1.wp.com/farm7.static.flickr.com/6183/6029004240_71a0f6f918.jpg

em về trong nắng
trong mưa
chợt nghe
một cõi ngày xưa
chẳng còn

bóng đời với
bóng cô nương
bước chân mà cũng
hiên mòn đá ong

anh đi chưa hết con đường
chiều khô dốc mỏi hoài thương dặm về

ngoái nhìn
quá vãng lê thê
nỗi đau và
những ước thề chẳng may

yêu em là chuyện trời đày
nghìn thu còn
đợi một ngày
lãng quên

27-8-2011

hoàng lộc

Advertisements