Tags

, , ,

alt

ta mấy ngàn đêm xa cố quán
từng đêm ta cũng đã mơ về
thấy em đứng với dòng sông trắng
cùng bóng sầu trên áo rất mây

thương khổ đời em không thể khác
mùa trăng con gái biệt tăm rồi
mối tình cứ phải ông trời buộc
mà giữ gìn nhau cũng hết hơi

ta đã nhiều năm trăng đất khách
vẫn ngang trời có bữa mây che
chỉ có lòng ta ôi chẳng khác
bởi tình em ngàn dặm theo soi…

8-2011

hoàng lộc

Advertisements