Tags

, ,

alt

có cháu nội rồi, mình mới gặp nhau
kêu bà bằng em thì tôi cũng ngượng
không kêu bằng em – thì bà buồn giận
ôi, tuổi này rồi gặp để làm chi ?

thời bà mỹ nhân, bà ở mô mô
để tôi gian truân héo gầy tài tử
đôi ba lần tôi yêu lầm mê bậy
vẫn cứ bùi ngùi câu thiên nhất phương

trông ngóng một người vừa hết trăm năm
gặp để làm chi ? (hỏi bà cũng tội !)
bà nói trăng xanh kia còn goá bụa
chỉ xin tấm lòng đừng bạc về nhau

có hai mái đầu tóc trắng phau phau
bên bếp trần gian khêu hoài đóm lửa.

8-2011

hoàng lộc

Advertisements