Tags

, ,

 

anh từng mặc cà sa – bưng bình bát
đi quanh cõi đời những được và thua
một lần qua nhà em, anh đứng lại
nghe nặng đôi tay, anh quay về chùa

mở bình bát ra
trang thư tình em thơm ngát
anh mới hay mình là đứa chân tu…

12-8-2011

hoàng lộc

Advertisements