Tags

, ,

https://i0.wp.com/images.yume.vn/blog/200811/16/9051181226806860.jpg

cũng rồi
tưởng nghĩ về nhau
tháng năm đầy
những vết dao tội tình

xin em
một chút dỗ dành
mấy hôm nằm bệnh tưởng mình chẳng xong…

8-8-2011

hoàng lộc