Tags

, ,

https://i1.wp.com/www.bentrehome.net/trong/Pic_0421.jpg

tạ ơn ngày trước còn nhau
không thèm tạ ơn ngày sau
ngày sau em đi đâu mất
cho ta buồn lớn sông chiều

cũng chẳng gì đáng kinh ngạc
em ưa đi theo người ta
chỉ là tạ ơn ngày trước
ngày em còn trong trang thơ

trên đời cái không thể giữ
thật ra tính lại quá nhiều
giữ em – ta không thể giữ
đời ta thứ gì cũng thôi…

tạ ơn ngày trước còn nhau
ơn gì với những ngày sau !

2-7-2011

hoàng lộc