Tags

, ,

https://i0.wp.com/files.myopera.com/vivi00/blog/thusauw9.jpg
trái tim anh còn đau
xin em đừng đụng nữa
thêm mùa thu trên đời
đang bắt đầu héo úa

anh chắc gì biết được
thu sẽ tàn nơi đâu
chỉ nghe lòng thấm ướt
khi cúi đầu trong mưa

mỗi nhánh cành đã gãy
làm sao cây nguyên lành ?
thôi em đừng đụng nữa
những khô vàng lâu năm…

7-2011

hoàng lộc

Advertisements