Tags

, ,

 

em hạnh phúc bao nhiêu thì cũng vậy
cũng một đời mang tiếng phụ tôi
tôi làm thơ thất tình mệt nghỉ
đã một đời chưa chịu nguôi ngoai

em hạnh phúc bao nhiêu rồi cũng hết
cũng là em phường phố ấy qua ngày
sẽ lại lấy chồng và không rảnh tay
ẵm bồng đã đời em cho hết kiếp

em hạnh phúc bao nhiêu mà đi biệt
như câu thơ giang vĩ chẳng giang đầu
hèn gì em có thể phụ tôi
khi nước sông Tương không còn chảy nữa

hạnh phúc em giữa cành thu lá úa
tôi cầm làm sao nổi nụ tình phai ?

7-7-2011

hoàng lộc