Tags

, ,


https://thotinhhoangloc.files.wordpress.com/2011/10/mtxanhtro_sm.jpg?w=223

thôi em bước hợt bước hời
cùng đi về những phía đời rủi ro
tình thêm một nữa nấm mồ
và ta cùng một khăn sô quấn đầu

một thời như phỉnh lừa nhau
đã vui đâu chúc đó, rồi cũng qua
phương nào em phải về xa
thì không thể cạn lời ta, cạn lòng

thôi em tình có tình không
mây kia rồi phải bềnh bồng trời kia
lắm khi ta bỗng nhớ về
biết mưa ngày cũ còn sa mắt người

7-2011

hoàng lộc