Tags

, ,

https://thotinhhoangloc.files.wordpress.com/2011/03/nge1bb93iquc3a1n.jpeg?w=259

ngày thơ tôi bị tai nạn
em không quên tìm về
nhiều thứ tưởng chừng không cần thiết
vẫn còn đầy tay em

em mang về thật nhiều niềm tin
cả chiếc kèm rỉ sắt
em giúp tôi nhổ những cây đinh
kẻ nặc danh đóng lên những điều không thật

ngày thơ tôi chảy máu
em ngồi thật buồn bên cạnh buổi chớm thu
em không nói gì
em không đành tôi chìm tan hy vọng

lần đầu tiên tôi biết ra sự thuỷ chung
của riêng một người tình
dù em chỉ ngồi thật buồn
bên trơ trọi đời tôi…

7-2011

hoàng lộc