Tags

, ,

https://thotinhhoangloc.files.wordpress.com/2012/06/picture2b1882bcopy.jpg?w=300

những gì sai quấy cùng em
tôi xin giữ để buồn riêng một đời
những gì sai quấy cùng tôi
coi như em đã có thời rủi ro

sóng khua làm khổ con đò
mà không có sóng làm sao nổi chìm ?

nơi này tôi đã vào đêm
thắp chi cứ một ngọn đèn lẻ loi
buồn tôi sai quấy cả đời
còn khêu cho đến cạn dầu làm chi ?

6-2011

hoàng lộc

Advertisements