Tags

, ,

https://thotinhhoangloc.files.wordpress.com/2012/05/copy2bof2b1287992126-1.jpg?w=256

nơi chẳng có em – là đất khách
và anh làm kẻ chẳng quê nhà
chỉ anh, đem cái thân lưu lạc
để chất chồng thêm những cách xa

nơi chẳng sau hè cây khế ngọt
chiều xưa với bóng mẹ trong vườn
chiều nay chỉ có anh đơn chiếc
với bóng mình (cái bóng lang thang)

nơi không sót nổi vài con phố
mái nhà quen rêu ngói âm dương
những thứ một đời anh gắn bó
mà đã ra những thứ không còn !

đất của người ta là đất khách
và anh cứ mãi một người đi
anh van anh trước ngày hết kiếp
liệu kiếm đường trở lại với quê…

25-6-2001

hoàng lộc