Tags

, , ,

https://i0.wp.com/chaobuoisang.net/images/stores/2011/05/06/sao-toi-mai-chang-the-cham-dut-voi-nguoi-tinh-nua-ngay-chaobuoisang.net-310185965_sao-toi-mai-chang-the-cham-dut-voi-nguoi-tinh-nua-ngay-0.jpg

nghe lão Ngũ Tử Tư vì lo việc nước
sau một đêm, bạc cả mái đầu
anh lo việc tình (làm chi bằng việc nước)
sợi tóc buồn cũng trắng giữa ngàn mây

trục trái đất lệch chỉ mười ly
mà những ngày đông đã vào tháng hạ
có khi nhân gian không còn đủ bốn mùa
em xoay nửa vòng (một trăm tám mươi độ)
anh đàng trước em, đã hoá đàng sau !

em bước tới và không hề ngoảnh lại
anh đưa đời vịn thử ngày xưa
cái kỷ niệm chẳng bao giờ có thể
bù cho anh, dẫu một chút mơ hồ !

nên tóc anh có bạc hơn Ngũ Tử Tư
trục trái đất có lệch thêm mấy mươi cây số
và em xoay, chỉ chênh chừng vài độ
nghĩ cho cùng tình cũng vậy mà thôi…

6-2011

hoàng lộc