Tags

, ,

photo
Nhất Hạnh là thiền sư
ông thiền hành mỗi bữa
anh là gã làm thơ
đi trong thiền chi nổi !

bắt chước đi và thở
từng bước từng nhịp đều
trái tim anh ủ rủ
làm sao anh mỉm cười ?

Nhất Hạnh đi trong thiền
có ngày ông đắc đạo
anh đi trong thất tình
có ngày anh chết đói !

*

anh
run chân hành giả
bông cỏ rụng đầy sân…

6-2011

hoàng lộc