Tags

, ,

http://withlove2010.files.wordpress.com/2011/04/447636774c5301faec8oze4.jpg

ngày –
đi ra
rồi đi vô
ngó trang sách, ngó trang thơ
lắc đầu

yêu người chẳng đặng bao lâu
quên người
chẳng có khi nào được quên

mỏi tay,
cái bút buồn nghiên
mỏi chân
gác một chân lên góc bàn

ta nửa ngồi
ta nửa nằm
lắng nghe khắp cõi trăm năm
rã rời

6-2011

hoàng lộc

Advertisements