Tags

, ,

https://i1.wp.com/files.myopera.com/Phongsondudu/albums/2321191/IMG_0790.jpg

mặc kệ chiều nay nắng không thấp
chân mây không tỏ mái nhà xưa
anh vẫn nhìn đến khi hút mắt
một hướng trời em một bóng quê

mặc kệ yêu em vừa trễ muộn
giữa mây trôi suốt thuở làm người
anh yêu em cứ yêu (kẻo uổng)
dẫu mối tình chìm nổi như mây

đừng để thời gian bỏ tội nhau
đừng để
buồn em con mắt sâu
lẽ ra anh không là chiếc lá
vì biết bay về chỗ rụng rơi

mặc kệ yêu em (dù rất bạc)
cũng yêu kẻo phí một đời thơ
mặc kệ anh với anh, dòng nước
anh đã già mà sông rất thu…

11-6-2011

hoàng lộc

Advertisements