chẳng thằng chồng nào có thể tình nhân
nên đừng nhân danh tình yêu để lấy chồng – em ạ
như làm vợ rồi khó hoá tình nhân
một đời anh đây, cả đời lầm lũi

con tắc kè lúc đỏ lúc xanh
không thể giống khi em buồn em giận
thằng chồng em chỉ tay năm ngón
sẽ không có ngón nào của thuở tình si

em theo tình khác em vu quy
em sinh con cho thơ – sinh con cho người – cũng khác
hồng nhan xưa nay thường thường phận bạc
bởi cứ tưởng chồng có thể tình nhân

cả đời anh đây gặp người không đáng
anh yêu ai – họ cũng lấy chồng
cả đời em đây sẽ rồi không đáng
em lấy đứa nào cũng chẳng là anh.

6-2011

hoàng lộc

Advertisements