Tags

, ,

chỉ đứa ngu mới nghi em theo giặc
cố tổ nhà em bị lũ Mãn Thanh truy sát
chạy về nam, nương máu mấy trăm năm
em gốc Hoa mà quá đỗi Việt Nam

em có xe bán cháo trắng và bánh bao
đặt ở Chợ Lớn tôi, trên đường mang tên Khổng Tử
em một đời hiền khô, bập bẹ Triều Châu
đọc Đường thi mà lại khoái Nguyễn Du

đất nước nào lâu lâu cũng sinh bọn cà chớn
như tổ tiên em từng đày đoạ tổ tiên tôi
quá khứ tưởng đã yên, nay lại sinh bọn cà chớn
giữa ban trưa đi cướp giật nhà người

đời em thế kia ai nghi em theo giặc ?
chồng em là một tay Việt Nam hiền như cục bột
từng đêm giúp em nấu cháo và làm bánh bao
sao còn hỏi em ở phe phái nào ?

tôi tin em chỉ theo phe Lẽ Phải
yêu thơ (tôi), yêu con, yêu chồng
(chỉ có điều em sinh con không biết mỏi
là điều không may khiến anh đau lòng !)

6-2011

hoàng lộc