Tags

, ,

https://i0.wp.com/images.yume.vn/blog/201012/07/1291703705_traicaynambo2.jpg
dù xa
mà chưa bao giờ vắng nhau
trong anh có em từng bữa
em trong anh là quê nhà

đã nửa chừng mùa hạ
anh chưa về thăm phố xưa

Tết Đoan Ngọ rồi em
trên bàn thờ ba mẹ
nhiều năm anh không khói nhang
chi nguôi những mùa xa xứ ?

chúng ta chưa hề vắng nhau
(đã bên nhau nhiều trăm thế kỷ ?)
buổi chiều nơi này ngó về
là ngó lòng anh, nơi em ở

có một điều rất thật
nhớ em là chạm tay…

mồng 5 tân mão 2011

hoàng lộc