Tags

, , ,

alt

mưa ở Huế mà mưa còn tạnh
huống chi mưa như mưa bóng mây
ta với em tình kia đã cạn
đúng sai chi cũng tội cho đời

chỉ có trăng buồn hơn một chút
quay về đầu núi ngủ trong sương
em với ta lòng nhau đã bạc
cúi đầu xin từ tạ muôn trùng

cũng chẳng có gì ta để lại
câu thơ bát ngát phía sau trời
chẳng có gì khi em muốn gửi
chút lỡ làng ngắn ngắn phù du

để thuở làm người thôi tiếc nhớ
bấy ơn nhau cũng đã không còn
ta cúi lượm coi ngày rất cũ
chiếc lá từng thao thức vì em…

2-6-2011

hoàng lộc