Tags

, ,

https://thotinhhoangloc.files.wordpress.com/2012/04/bnhyc6b089.jpg?w=224

là khi anh phải xa đời
trái tim trong lửa ngậm ngùi thành tro

là khi đắm một con đò
dòng sông đến nỗi
đôi bờ sóng lên

khi anh không còn được em
là khi trái đất đầy hơn chín chiều

để rồi cái ruột em đau
và em có một đôi ngày tủi thân…

2-6-2011

hoàng lộc