Tags

, , ,

anh là gã làm thơ thất tình
nên thường những tứ thơ là từ con gái tặng
anh gặp họ đâu đó trong đời
với đôi điều làm anh xúc động

họ không là em và không thể là em
không cầm trái tim anh vĩnh viễn
trái tim anh là trái tim thơ
đã nhờ em giữ ngoài dâu biển

anh thất tình vì em
vì chúng ta không thể lấy nhau
những trễ muộn cùng bất trắc
thành một cõi xa lìa

em ghen làm gì giữa bề bộn đời anh
năm bảy người con gái
họ đến rồi đi – chỉ còn em ở lại
(mà anh cứ phải thất tình)

chúng ta cùng chịu những oan khiên
để có được nhau
thì sá chi những phiền muộn ấy
phiền muộn em trong thơ
và trong đời anh…

2-6-2011

hoàng lộc