Tags

, ,

alt

mấy buồn cũng vậy mà thôi
cũng em vừa lắc lơ thời cô nương
để ta cúi xuống hoang đường
lắng nghe mộng mị rời tan cuối ngày

nhìn từng đường chỉ bàn tay
rẽ chia khúc ngắn khúc dài, y nguyên
thấy chi là khúc gập ghềnh
sao ta cứ phải đoạn đành về nhau ?

hỏi ngày thu cũ ở đâu
mà đây chiếc lá mùa sau đã vàng

28-5-2011

hoàng lộc

Advertisements