Tags

, ,

bạn cũ chẳng còn bao nhiêu đứa
từ khi chinh chiến chiến chinh tàn
hoạ hoằng mới có thằng gặp lại
hỏi đứa nào cũng đã tứ phương

bè bạn ta một thời chí lớn
rủ nhau đi lấp biển dời non
đó đây cũng lắm tay hào kiệt
một đời để khóc đất tam phân

bè bạn ta lắm thằng hay chữ
lại trốn nghề văn trả nghiệp thơ
hát ngao mấy khúc ca cuồng ngạo
thương ruộng mà không có ruộng cày

bạn ta cũng lắm tên giàu sụ
bày mâm rượu tiến bọn quyền uy
uống suông mấy hớp ta đứng dậy
(chớ tưởng rằng ta sợ, bỏ về !)

bạn cũ bây giờ tóc đã bạc
ngày qua ngày con mắt đăm đăm
ta bưng lòng ta đi khất thực
chút tình buồn cuối cuộc trăm năm

23-5-2011

hoàng lộc

Advertisements