Tags

,

alt

tôi có cái không
nên tôi làm thơ
em có cái có
mà em dại khờ

làm thơ là làm
cái không thành có
dại khờ ở chỗ
để có thành không

tôi không rồi có
em có rồi không
là điều chẳng lạ
trong cõi vô thường
là điều rất giống
với trời khói sương

sao tôi cố giữ
để còn cái không ?

11-5-2011

hoàng lộc