Tags

, ,

alt

rau răm ở lại đau buồn
mà em cây cải thả lòng gió bay
em không về thử ngày xưa
còn ta thuở ấy bây giờ mới đi

khi không xuống phố ngồi hè
uống ly nước mía nhớ quê quá chừng
lặng nhìn gái gú viễn đông
biết trong đám ấy đã từng có em

biết ra bao thứ cũ mèm
là bao thứ khiến đời thêm dật dờ
rau răm chết ở vườn xưa
lòng em cây cải bây giờ ở đâu

27-4-2011

hoàng lộc

Advertisements