Tags

, ,

dẫu khóc suốt đời em, tìm chi ra Hán Đế
anh mòn mỏi mấy trời, cũng đã mất Chiêu Quân
không thể làm vợ chồng để nhọc nhằn hương lửa
và kiếp này cũng không thể tình nhân

có ra khỏi ải Nhạn Môn, làm con chim đứng hót
cung cấm vua Hồ thêm những đêm vơi
hót đến sức tàn – hót đến chết
tình cũng phai tan ở xứ người

lòng em có là bao – em chỉ là con gái
hoạ may em mới là Chiêu Quân
Chiêu Quân cứ đất Hồ, quyết chết chôn tại chỗ
Hán Đế một đời ngu – giống anh quá chừng !

4-2011

hoàng lộc

Advertisements