Tags

,

https://i0.wp.com/sinhcon.com/nghe-thuat-yeu/images/image/Truyen%20hay/matbuon.jpg

chắc chi trở lại quê
nhà
đi ta bà
chết ta bà
cũng xong

ngoái nhìn một mớ tình không
hay ra quá tệ tấm lòng thuyền quyên…

4-2011

hoàng lộc